فیلم

گرافیک

جشنواره ها

تلویزیون

درباره ما

موسسه فرهنگی هنری شید نگاران در سال1381 زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 

حوزه های فعالیت

در زمینه های هنرهای مختلف با استفاده از همکاری پژوهشگران و محققان و اقدام به برپایی نمایشگاه های فرهنگی و هنری.

از جمله تهیه و نمایش فیلم های کمک آموزشی در زمینه های فرهنگی و هنری و تولید برنامه های آموزشی فرهنگ و هنر با توجه به ضوابط و مقررات مربوط.

تأسیس و ایجاد دوره های کوتاه مدت آزاد فرهنگی ، هنری در زمینه عکاسی ، نقاشی ، خطاطی ، فیلمبرداری ، فیلنامه نویسی ، کارگردانی ، بازیگری و هنرهای سنتی و دستی با رعایت مقررات مربوط.

تهیه ، ترجمه ( غیر رسمی ) ، نگارش و انتشار کتب و جزوه های مربوطه در زمینه های فرهنگی و هنری با کسب مجوز های مربوطه.

اقدام به تشکیل جلسات گردهمایی و تشکیل جشنواره فرهنگی هنری و شرکت در نمایشگاه های داخل کشور و سمینارهای فرهنگی و هنری.

تنظیم ، تهیه ، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط .